10 Jahre Spaß!!

Stichting De Feesttent 


Stichting De Feesttent is opgericht om evenementen te kunnen organiseren in Zeddam en omgeving. Eventuele opbrengsten van deze evenement wil men terug kunnen laten vloeien in projecten en/of verenigingen in Zeddam en omgeving. Op deze manier probeert de stichting een steentje bij te dragen aan de leefbaarheid in Zeddam en het ondersteunen van het verenigingsleven. 

Het doel van de stichting

Het organiseren van evenementen in Zeddam en omgeving, waaronder het Oktoberfest alsmede het ondersteunen van projecten en verenigingen in Zeddam en omgeving met een maatschappelijk belang, die de leefbaarheid bevorderen, alsmede het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

Werkzaamheden van de stichting

Hoofddoel is het organiseren van het jaarlijkse Oktoberfest.  Wellicht worden hier in de toekomst meerdere evenementen in Zeddam en omgeving aan toegevoegd. Tevens zijn de bestuurders bereid om kennis en diensten te delen met andere evenementen of organisaties in Zeddam en omgeving. 


Het bestuur van stichting de feesttent bestaat uit:

 • Remco Bod
 • Jörg Knuvink
 • Luuk Seegers
 • Stefan Bod
 • Tim Maas
 • Bart Berendsen
 • Michiel Kersjes 


 • Voorzitter & meer
 • Secretaris & PR
 • Penningmeester 
 • Hoofd programmering
 • Hoofd TD & meer
 • Hoofd terrein & meer
 • Hoofd internet & meer


 

 


 

 
 
 
E-mailen
Info
Instagram