10 Jahre Spaß!!

Huisregels Stichting De Feesttent

HUISREGELS STICHTING DE FEESTTENT

 

Voor u en onze veiligheid hanteren we een aantal huisregels welke van toepassing zijn op het evenemententerrein.

 

1.   U kunt worden gefouilleerd/gevisiteerd. Indien u hieraan geen medewerking verleent, kan u de toegang tot het festival worden ontzegd.
Personen onder invloed van alcohol/drugs worden geweerd.

 

2.   Het is voor bezoekers onder 18 jaar niet toegestaan om alcohol te kopen en/of consumeren. Daarnaast is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol door te teven aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Na een eerste waarschuwing volgt bij een tweede overtreding verwijdering van het terrein.

 

3.   Op verzoek van organisatie, bar personeel, beveiliging of andere bevoegden dient een ID bewijs getoond te kunnen worden waardoor de leeftijd kan worden vastgesteld.

 

4.   Jongeren onder de 18 jaar zijn verplicht om een andere kleur polsbandje te dragen, zodat barpersoneel bij de aankoop van alcoholhoudende dranken aan de bars op het evenemententerrein duidelijk de leeftijdsgrens kunnen onderscheiden. Polsbandjes worden bij de hoofdingang, na controle toegangsbewijs verstrekt op vertoon van een geldige legitimatie, voorzien van pasfoto en geboortedatum.

 

5.   Roken is alleen toegestaan in de open lucht. In gebouwen, tenten mag niet worden gerookt.

 

6.   Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het evenemententerrein: dranken, drugs, glaswerk, blik, plastic flessen, slag – en/of stootwapens, op wapens gelijkende of aanstootgevende voorwerpen.

 

7.   De organisatie behoudt zich het recht voor om personen in clubkleding (motor of voetbal) zonder opgave van redenen niet toe te laten tot het evenemententerrein.

 

8.   Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd.

 

9.   Op het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving omtrent het gebruik van, en de handel in drugs van toepassing.

 

10. Huisdieren zijn op het evenemententerrein niet toegestaan.

 

11. Bezoekers worden verzocht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van organisatie en beveiligingspersoneel.

 

12. Het is niet toegestaan te flyeren op het evenemententerrein. Posters plakken alleen toegestaan op de hekken bij de toiletgroepen waarop dit staat aangegeven. Ophangen van spandoeken is niet toegestaan.

 

13. Indien u gebruik maakt van een van de diensten van de EHBO post:

a) Mag er maar één persoon extra mee naar binnen.

b) Mag er géén gebruik gemaakt worden van de mobiele telefoon.

c) Mag er niet gerookt worden.

d) Mag er geen drank mee naar binnen.

 

14. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade of enigerlei letsel ontstaan aan de bezoeker en/of goederen van de bezoeker. Hieronder wordt ook verstaan diefstal en vermissing.

 

15. Tijdens het evenement worden (foto-)opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigden, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotiedoeleinden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.

 

16. Tijdens het evenement zullen ook camera opnames gemaakt worden. 

 

17. Bij constatering van overtreding van de huisregels of personen die naar oordeel van de organisatie de orde verstoren of overlast veroorzaken, kan u de toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd.

 

18. Het betreden van het evenemententerrein is geheel voor eigen risico.

 

19. In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie en/of beveiliging. 

 
 
 
E-mailen
Info
Instagram